Videnskabelige artikler

Disse artikler er typisk på engelsk, da det meste forskning indenfor feltet foregår i Østasien og USA.

Leddegigt

Undersøgelse af effekten af hydrogenmættet vand til patienter med leddegigt. Der dokumenteres en markant forbedring af symptomerne, i sammenhæng med en signifikant reduktion af oxidativ stress.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031079

Neurologiske lidelser

Denne undersøgelse antyder, at ioniseret vand har en positiv effekt på neurologiske lidelser fremkaldt af oxidativt stress, så som Alzheimers og Parkinson. Både ved forebyggelse og lindring af disse.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3285010/

En artikel, der giver en oversigt over molekylært hydrogen, med henblik på dets neurologiske effekt samt terapeutiske anvendelse i forbindelse med bipolar lidelse og skizofreni.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680337/

Igangværende undersøgelse om effekten af ioniseret vand ved Parkinsons, som er påbegyndt maj 2016.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27176725

Undersøgelse, som dokumenterer, at hydrogenmættet vand kan være effektiv i behandlingen af Multipel Sclerose. Effekten hænger sammen med en forbedring af den neurologiske funktion.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27138092

Syre-basebalancen

En undersøgelse af syrebelastning af kroppen under indflydelse af den moderne kost. Ligeledes hvordan en basisk udligning kan føre til en mere effektiv udskillelse af toksiner fra kroppen. Populært detox eller udrensning.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17658124

Diabetes

Dokumentation af den positive effekt af ioniseret vand hos mus med type 1-diabetes. Dermed også potentialet som en mulig behandlingsmetode i forbindelse med  type 1-diabetes hos mennesker.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17268057

Undersøgelsen her viser, at høj koncentration af molekylær hydrogen i ioniseret vand har en positiv effekt på diabetes.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3284969/

Cancer

Artikel vedrørende ioniseret vand og dets begrænsende effekt på cancercellernes udvikling. Specielt fra det indledende stadie (fx mutation af skadet DNA) til andet stadie (cellevækst).

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003049

Artikel, der dokumenterer, at daglig indtagelse af ioniseret vand har et terapeutisk potentiale i forbindelse med forbedring af livskvaliteten efter stråling. Det ioniserede vand reducerer den biologiske reaktion på strålingsinduceret oxidativt stress. Dette sker uden at kompromittere strålings positive effekt på tumorer.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146004

Artikel, der dokumenterer, at ioniseret vand har en hæmmende virkning på tumor angiogenese (dannelse af blodårer i tumorer) og hermed også tumorvækst

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175936

Artikel vedrørende museforsøg, der dokumenterer, at hydrogen kan forbedre livskvaliteten for patienter under kemoterapi ved at begrænse bivirkninger af cisplatin.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148645

Denne undersøgelse dokumenterer, at ioniseret vand har en god effekt imod tumorer.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042740

Muskeltræthed

Undersøgelse af effekten af hydrogenmættet vand som behandling af muskeltræthed hos elitesportsudøvere. Der vises et potentiale for hydrering af sportsfolk.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22520831

Andre lidelser

Denne undersøgelse dokumenterer, at indtag af ioniseret vand gennem sonde kan reducere størrelsen af sår. Ligeledes styrkes heling hos ældre patienter med tryksår. Disse sår kan optræde ved sengeleje i forbindelse med svær sygdom.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24020833

Ioniseret vand, der indeholder mere end 3,5 mg opløst molekylær hydrogen kan forbedre funktionen af de vaskulære endotelceller. Disse celler udgør beklædningen af indersiden i blodårerne. De styrer bl.a. hormonudveksling, stabilisering af blodsammensætning og væskefiltrering i nyrerne.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207582/

I denne artikel dokumenteres, at ioniseret vand med ORP omkring -300 til -400 mV stabiliserer den gode nødvendige mikroflora i tarmen, og giver den gode levevilkår. Dermed blokeres for indtrængende sygdomsfremkalderes adgang og vækst.

www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15617863/

Den nyeste udvikling inden for molekylært hydrogen til medicinsk behandling dokumenteres her. Både i forbindelse med forebyggelse og terapeutisk anvendelse.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/